ADA PPD Average Leaders
Men's Open Soft-Tip

RankNameStatePPDA
1CHINAMITE NGUYENIL 22.3899
2HEBER EDWARDSWY 20.5183
3JONNY PERKINSWY 19.2115
4BULL HOLLYIL 19.0486
5BOTTOM BOY FLEENORWY 18.4878
6RICKERT ECKERTWY 16.9963
7RED GHOST SMITHWY 15.4519